Biologiske renseanlegg for avløpsvan

Vi selger og installerer biologiske renseanlegg for avløpsvann for hus og hytter men også større renseanlegg som brukes som felles renseanlegg for hele felt eller også bydeler, tettsteder og annet. Vi har flere typer renseanlegg for privathus, hytter, bedrifter og industri.


BioCleaner® Biologiske renseanlegg arbeider etter prinsippet om aerob behandlingsprosess i kontinuerlig fløyet system. BioCleaner er i samsvar med alle standarder og forskrifter som er gyldige i EU. Det behandlede vannet oppfyller de foreskrevne grensene for nitrogen, fosfor og suspendert stoff. Det behandlede vannet kan tappes ned i grunnvannet og overflatevannet. 


Fordeler og ulemper ved bruk av minirenseanlegg
Ulemper ved et minisenseanlegg

​Høyere driftskostnader enn for infiltrasjonssystemer og filtersengesystemer. I noen tilfeller har mange minirenseanlegg redusert renseeffekten og det høye innholdet av suspendert materiale / slamutslipp.

I noen tilfeller der det stilles krav til for eksempel bakteriell rensing eller nitrogenrensing, vil det være nødvendig å polere renset avløpsvann for å oppfylle rensekravet.


Fordeler ved et minisenseanlegg

​Et biologisk minirenseanlegg er vanligvis det rimeligste alternativet når det stilles høye behandlingskrav og det er begrenset med plass. Minirenseanlegget krever lite areal. Minirenseanlegget kan normalt plasseres i en garasje, kjeller eller begraves under bakken.

BioCleaner sine biologiske minirenseanlegg er små, enkle og kan brukes til å fjerne forurensende stoffer fra en rekke vannkilder. Anlegget vil ikke forstyrre naturen, her er det ingen dyre behandlingskjemikalier eller nødvendighet for elektrisitet!

Hva er et biologisk minirenseanlegg?

Det biologiske minirenseanlegget ble designet av biologer og miljøingeniører, med et mål om å ta vare på jorden vår samtidig som det er kostnadseffektivt. Dette renseanlegget kan installeres nesten hvor som helst, over og under bakken. Trenger du en rask løsning innen vannrensesystemer er dette en enkel og god løsning. 

Et biologisk minirenseanlegg er en liten og kostnadseffektiv måte å behandle avløpsvann på, uten å bruke mekaniske prosesser som filtre eller andre kjemiske behandlinger. 

Prosessen innebærer å behandle vannet med bakterier som fjerner faste stoffer gjennom å bryte dem ned i oppløselige materialer. Dette gjør at vannet renner ut av seg selv gjennom rørsystemet anlegget blir koblet opp til. Her trengs det ikke pumper! Dette gir deg rent drikkevann til matlaging og bading, samtidig kan du spare opptil 50% av energikostnadene hvert år, sammenlignet med tradisjonelle behandlingsmetoder som bioskrubber.

Hvorfor er et minirenseanlegg relevant?

I områder med brukerinteresser eller fare for eutrofiering (behandlingsklasse a og b) er kjemiske/biologiske minirenseanlegg vanligvis det rimeligste alternativet der det er vanskelig å sette opp et infiltrasjonsanlegg.

Hvis det ikke er fare for eutrofiering (behandlingsklasse c), vil kjemiske minirenseanlegg være en relevant kloakkløsning. Med den estimerte rengjøringskapasiteten som beskrevet nedenfor, vil biologiske minirenseanlegg bare være relevante i mindre følsomme områder (behandlingsklasse d).

Slik fungerer våre anlegg


Ingen bevegelige deler. Strømkoblinger og styringer i eget skap. Dette gir et meget driftssikkert anlegg.
– Gunstig for både miljøet og lommeboken din!

Minirenseanlegg benytter en kontinuerlig luftrenseprosess med bruk av D-N (Denitrifisering-nitrifisering). Minirenseanlegget Bio Cleaner produsert av ENVI-PUR, s.r.o., følger alle EU- regler, standarder og møter alle krav til en moderne økologisk livsstil. 

Det rensede vannet oppfyller alle krav for nivåer av nitrogen, fosfor og restpartikler. Det rensede vannet kan trygt slippes ut i grunnvann eller overflatevann.

Biocleaner sitt biologiske minirenseanlegg er en revolusjonerende ny måte å hjelpe til med å rense avløpsvann uten bruk av kjemikalier. 

Designet av biologer og miljøingeniører, med mål om å ta vare på jorden vår samtidig som den er kostnadseffektiv og enkel i bruk. 

Dette renseanlegget kan installeres på stedet, eller hentes inn som en ekstra-løsning for enhver virksomhet som trenger vannrensingstjenester.

Det biologiske minirenseanlegget produserer ingen skadelige avfallsmaterialer. Minirenseanlegget utnytter naturlige prosesser for å filtrere ut forurensninger fra avløpsvannet ved hjelp av bakterier og alger.

Fordeler med BioCleaner renseanlegg

 • Rengjøring i en kontinuerlig prosess uten pumper for transport av behandlet vann mellom seksjoner
 • Problemfri, miljøvennlig drift og effektiv fjerning av organisk forurensning fra avløpsvannet
 • Lave driftskostnader
 • Spesialutviklet programvare og kontrollsystem for effektiv drift
 • Kompakt utførelse med ikke-resirkulert plast av høy kvalitet
 • Minimalt med vedlikehold – enkel rengjøring
 • Alle renseanlegg som leveres i Norge har 8 mm tykke vegger i konstruksjon (mot normal 5 mm)
 • Alle renseanlegg Biocleaner leveres i Norge med standard fosforfelling
 • Alle kostnader ved kjøp og service er synlige og avtalt på forhand
 • Support 24/7 365, og hjelp innen 24 timer
 • Ved å velge Biocleaner som renseløsning, tar vi hele ansvaret for ditt avløp, service og tømming,  uansett hvor du er
 • Velger du Biocleaner som renseløsning, forteller du at miljøret betyr mye for deg, Biocleaner kan rense opp til 99,99%
 • Vår Exclusiv model kan leveres med tertiær filter og uv-lampe og leverer rensetall 99.99%  på entrokokker, escherichia coli, coliforme bakterier og somatiske kolifager. 
 • Med valg av Biocleaner renseanlegg, følger vi opp all årlig rapportering til offentlige myndigheter
 • Velger du Biocleaner renseanlegg og ønsker å bistå oss som referanse, kan du tjene på det med rabatt på årlig service