Referanser

Veidekke

Transport

Transport for Veidekke.

Grunnarbeid

Grunnarbeid

Grunnarbeid for allsidig Snekkertjeneste, garasje, tilbygg og forstøtningsmur.

broyting

Brøyting

Brøyting utføres for Lemminkainen veidrift, Avd Tromsø på kvaløya i vintermåneder.
snotomming

Snørydding

Vi utfører snørydding, strøing med hjulaster og kan bistå med transport av snø også.