Våre tjenester

Behøver du hjelp til:

 • Grunnarbeid som f.eks utgraving av enebolig, hytte og garasjetomter.
 • Drenering
 • Utvendig rørarbeid
 • Massetransport av grus, pukk, jord og asfalt
 • Snørydding/veivedlikehold
 • Maskinflytting

KVADRO Maskin AS har løpende samarbeid med større aktører som;

 • Lemminkainen Tromsø AS veidrift og asfalt.
 • Tromsø kommune, bydrift og eiendomseksjonen.
 • Tønsvik AS, som leverer fallunderlag til lekeplasser og masse.
 • Totalrenovering AS

KVADRO Maskin AS har sentral godkjenning innenfor følgende 2 godkjenningsområder:

 • Ansvarlig utførende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 1
 • Ansvarlig kontrollerende for utføring av anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 1